PRŮMYSLOVÉ VYVAŽOVAČKY

Vyrábíme průmyslové vyvažovací stroje Twin-Co1 s těmito charakteristikami:

 • jednoduché konstrukční řešení pro minimalizaci rizika poruchy
 • vyhodnocení nevývažku s přesností 0,1 gmm nebo 0,01 g podle zvolené jednotky vyhodnocování
 • určení úhlové polohy nevývažku s přesností 0,1°
 • intuitivní obsluha
 • vyvažování usnadňují údaje o potřebné hloubce vrtání podle použitého nástroje a výpočet dělených závaží v případě vyvažování rotoru s loukotěmi
 • elektricky ovládaná brzda podporuje samočinné zastavení v místě nevývažku a vyvažování rotoru přímo na vřetenu
 • vyvažovací parametry rotoru (rozměry; limit vyvážení; rychlost otáčení) lze uložit do banky rotorů 
 • možnost exportu protokolu o vyvážení přímo ze stroje na USB nebo na určené síťové úložiště
 • rychlost vyvažování i míra nezávislosti vyvažovacích rovin jsou stanoveny dle ISO 2593 
 • snadná výměna upínacích přípravků
 • nízké nároky na velikost podlahové plochy
 • jednoduchá instalace
 • nízké pořizovací náklady
 • nízké náklady na údržbu
 • napájení: síť 230V; max. 1600W 
 • ryze Český stroj, na jehož výrobu vlastníme licenci